تأمین و توزیع بیش از 150 تن کودهای غیرتکلیفی در استان قزوین

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از 150 تن کودهای غیر تکلیفی شامل ماکرو، کلات آهن و اسید هیومیک در سطح استان خبر داد.

با توجه به مزایای مصرف کودهای غیر تکلیفی و از آنجا که توانسته قابلیت های خوبی را از خود نشان دهد و تاثیرگذاری مطلوبی برای استفاده کنندگان داشته باشد، مصرف آن بسرعت در میان کشاورزان عزیز برخی از مناطق استان عمومیت پیدا کرده است. دلیل آن هم روشن می باشد چرا که این کودها بسیاری از عناصر مورد نیاز خاک های کشور عزیزمان ایران تامین نموده و اندکی از زحمات کشاورزان عزیز را در خصوص جمع آوری ریزمغذّی های مورد نیاز خاک آسان کرده است. همچنین مصرف کودهای ماکرو که در آن نسبت صحیح مابین عناصر اصلی مورد نیاز گیاه رعایت شده است به تامین متعادل نیازهای غذایی گیاه کمک شایان می نماید. این کود برای تمامی زمین های زراعی و باغات مناسب می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید