تامین کود برای کشت های گلخانه ای در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی  پر مصرف مورد نیاز برای کشت گلخانه ای در 22 شهرستان استان مازندارن خبرداد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی برای کشت گلخانه ای  شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید