روند تامین کود سوپرفسفات تریپل استان مرکزی

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

  گزارش تصویری از تخلیه و توزیع تعداد 3 واگن کود سوپر فسفات تریپل به صورت مستقیم در شهرستان شازند استان مرکزی مورخ 97/8/13 جهت تسریع در کاربرد کود مورد نیاز کشاورزان منطقه از مبداء بندر امام خمینی (ره).

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید