نمونه گیری از 1000 تن کود وارده سوپرفسفات تریپل درانبار کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت:در آبان ماه، از مقدار 1000 تن کودسوپرفسفات تریپل که از مبداء بندرامام بارگیری ودر انبار کرمان تخلیه شده بود،نمونه برداری وبه مطالعات کاربردی کرج جهت آزمایش ارسال گردید.

مهندس قاسمی افزود:از هر پارت 200 تنی عملیات نمونه برداری انجام می شود که ازمقدارکذکور تعدادپنج نمونه گیری انجام شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید