توزیع 307 تن کود پتاسه در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: از نیمه دوم شهریورماه تاکنون مقدار 307 تن کود پتاسه به کارگزاران درسرتاسر استان جهت توزیع بین کشاورزان  بارگیری وحمل شده است.

مهندس قاسمی افزود:کود پتاسه استان بطور کامل تامین شده و کشاورزان میتوانند با دریافت حواله از مرکز خدمات مربوطه، نسبت به تهیه کود خود از نزدیکترین کارگزاری اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید