توزیع 397 تن کود فسفاته در استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: از نیمه دوم شهریورماه تاکنون مقدار 397 تن کود فسفاته به کارگزاران درسرتاسر استان جهت توزیع بین کشاورزان استان بارگیری وحمل شده است.

مهندس قاسمی افزود:کودفسفاته استان بطور کامل تامین شده و کشاورزان میتوانند با دریافت حواله از مرکز خدمات مربوطه، نسبت به تهیه کود خود از نزدیکترین کارگزاری اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید