توزیع کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع 25 تن کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال 1399 میزان 25 تن کود اوره از انبارهای سازمانی شرکت به مقصد انبار آقای زرین نهند کارگزاری بخش خصوصی شهرستان ساوجبلاغ در مورخ 99/08/28 برای توزیع بین بهره برداران حمل و ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید