توزیع 913 تن کود اوره شهرستان هندیجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در 7 ماه نخست سال 99 خبر داد.

سیف اله طاهری با بیان این خبر افزود در 7 ماه نخست سال جاری مقدار 913 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان هندیجان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید