توزیع 55 تن کود اوره از طریق تعاونی در چالوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 55تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان چالوس در 7 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش تعاونی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 3کارگزار توزیع کود بخش تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  چالوس توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید