توزیع کود زیستی

توزیع کود های زیستی در سبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان گلستان  به نقل از حسین ممشلی کارشناس جهادکشاورزی آزادشهر گفت: کود‌های بیولوژیک (زیستی) کود‌هایی هستند که از طبیعت و خاک‌های حاصلخیز جداسازی و تکثیر شده‌اند و در زمان کاشت با بذر آغشته می‌شوند.
او افزود: این کود‌ها با فعالیت در اطراف بذر، عناصر فسفر و پتاسیم موجود در خاک را برای گیاه به شکل قابل جذب در می‌آورند.ممشلی گفت: با وجود اینکه قیمت این کود‌ها در مقایسه با کود‌های شیمیایی بسیار کم است، تاثیر آن‌ها در افزایش عملکرد قابل قبول و موثر است.این کارشناس و مدیر جهاد کشاورزی آزادشهر افزود: از آغاز توزیع بذر گندم تاکنون، برای مصرف همراه با بذر در سطح صد و چهل هکتار کود زیستی توزیع شده است و این در حالی است که در سال گذشته کشاورزان با اهمیت این کود آشنایی چندانی نداشتند.
ممشلی ادامه داد: امید است با آگاهی هر چه بیشتر کشاورزان نسبت به تاثیر کود‌های زیستی بر افزایش عملکرد، مصرف این گونه کود‌ها افزایش یابد.هزار جریبی نیز نیز از توزیع کود های زیستی در  سبد کودی غیر یارانه ای این شرکت  خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید