عملکرد شبکه توزیع کود های شیمیایی در شعبه فارس از ابتدای مهرماه 97 تاکنون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

شبکه توزیع استان فارس که همواره به عنوان یکی از شبکه های فعال و پرتوان در سطح کشور شناخته شده است از ابتدای مهر ماه جاری تا کنون در روندی رو به افزایش ،توزیع انواع کود های سولفاته ،فسفاته ،و پتاسه به مقاصد داخلی استان و 25 استان دیگر که در تمامی اقلیم های جغرافیایی شمال غربی ،شمال شرقی ،جنوب وجنوب شرقی و مرکز کشور پراکنده است به انجام رسانیده است .در حال حاضر این شعبه با حمل 1500تن انواع کود به صورت روزانه (1250تن کود اوره 200تن کود فسفاته و 50تن کود پتاسه )و در مجموع مقدار 31550تن جهت انجام عملیات کشت به کشاورزان سراسرکشور تحویل و توزیع گردیده است، شایان ذکر است که کود های سوپر فسفات تریپل توزیعی در ابتدا به صورت فله از مبادی به انبارهای سازمانی در سال که طی عملیات کیسه گیری و روان سازی به مقاصد مختلف ارسال گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید