کمیسیون معاملات خودرو

برگزاری جلسه مناقصه خودرهای استیجاری در آبانماه 1399- استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مناقصه خودروهای استیجاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، جلسه ای با حضورمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و دبیر و اعضای کمیسیون معاملات    در روز دوشنبه  26 آبانماه سال جاری در دفتر مدیریت تشکیل و برنده مناقصه شرکت نیلوفرانه اراک مشخص گردید .  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید