دوره آموزشی حاصلخیزی خاک و تغذیه گندم در اراضی شور، استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

دوره ی آموزشی طی سه جلسه در مرکز آموزش شهید بابایی استان مرکزی برگزار شد، که مدیریت و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در آن شرکت کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید