استعلام اجاره خودرو بازگشایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلامT

جلسه بازگشایی استعلام های ثبت شده در سامانه الکترونیک جهت اجاره خودرو این مدیریت با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر مدیریت استان برگزار گردید ,که پس از اتمام بازگشایی باتوجه به ناقص بودن مدارک شرکت کنندگان استعلام فوق منتفی و مجدداً بایستی در سامانه  ثبت گردد.

جلسه در روز شنبه مورخ دوازدهم آبان ماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید