مرحله دوم کیسه گیری کودهای فله در انبار

به گزارش واحد بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لستان آذربایجان غربی،

 با عقد قرارداد میان شرکت خدمات حمایتی و پیمانکار کیسه گیری کودهای فله، مرحله دوم کیسه گیری در انبارهای کود استان آغاز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید