نشست مشترک مسئولین بخش خصوصی و دولتی فعال در بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی،

این نشست با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در محل بانک کشاورزی تشکیل شد. هدف این جلسه تجمیع حسابهای فعال شرکتها و کشاورزان در بانک کشاورزی بود و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواستار انتقال حسابهای موجود در سایر بانکها به بانک کشاورزی در جهت کمک به بخش کشاورزی شدند.

مدیریت شرکت خدمات حمایتی نیز در خصوص وضعیت حسابهای بانکی خود و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی توضیحات لازم را ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید