برگزاری مناقصه عمومی عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار30000تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی به سایر نقاط اخل و خارج استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

مناقصه حمل 30000تن نهاده های کشاورزی از مبادی انبار های سازمانی با حضور مدیریت  شعبه اقای دکتر ناظمی و معاونت مالی اداری آقای معدلی و سرکار خانم فروزان و دیگر اعضا برگزار شد.

تاریخ برگزاری مناقصه 13 آبان ماه.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید