تقدیر معاونت محترم وزیر جناب آقای مهندس کشاورز در رابطه با حمل و توزیع کودهای تخصیصی به استان لرستان و تلاش مجموعه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید