تأمین اعتبار ریالی کرایه حمل آزاد 65 تن کود شیمیایی از مبدأ پتروشیمی رازی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل کود از مبادی کشور به انبار سازمانی و انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، پیگیری های لازم جهت تأمین ریالی کرایه حمل 65 تن کود از مبدأ بندر امام خمینی-پتروشیمی رازی به استان از طریق امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید