بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از انبار عاملین فروش بذر گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

مهندس حمید هزارجریبی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان  در روز جمعه مورخ 97/8/11 به اتفاق  غلامرضا ادیم( رئیس اداره بذر و نهال و حوزه مدیریت ) این شرکت  از روند توزیع  بذر گندم  و وضعیت موجودی کود  درانبار های  عاملین، بازدید نمودند در ادامه پیرامون موضوعات مطرح شده بحث و تبادل و نظر شد و موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

 1- روند فروش بذر باید  با جدیت بیشتری ادامه یابد؛

 2- کارگزاری که از سهمیه بذری برخوردار است باید در کلیه روز های هفته حتی روز های تعطیل و ساعت غیر اداری در دفتر کاری  خودحضور داشته باشند ؛

3- آمار فروش بذر بایدبصورت مستمر  روزانه به اداره بازرگانی شرکت  گزارش گردد؛

 4-کارگزار باید اولویت توزیع بذر این شرکت را دستور کار خود قراردهد؛

5- به هیچ عنوان رسوب بذر در سال جاری نباید اتفاق افتد و با ید تمام  تلاش را  در جهت فروش کامل  بذر بکار گرفت؛

6- تسریع در تکمیل فرم یارانه بذر گندم؛

7- تسریع در روند ثبت شرکت تعاونی در عرصه کارگزاری های؛

8- کارکزار موظف است پس از فروش بذر وجوهات مربوطه را به حساب شرکت واریز نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید