توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم از طریق تعاونی تولید در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 10 تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم  در شهرستان بابل در 7 ماهه سال جاری از طریق تعاونی تولید خبرداد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود کلرور پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزارتوزیع تعاونی تولید دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید