118 کیسه کود سوپرفسفات تریپل تقلبی در کیسه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان هشترود کشف و ضبط شد

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در راستای نظارت بر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی یارانه دار، اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان، تعداد 118 کیسه کود سوپرفسفات تریپل تقلبی در کیسه های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از عامل غیر مجاز شهرستان هشترود کشف و طی صورتجلسه ایی ضبط گردیده و این مدیریت در حال پیگیری پرونده نامبرده جهت ارجاع به مراجع قضایی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید