تجلیل از کارگزار نمونه در استان آذربایجان غربی

تجلیل از کارگزار نمونه در استان آذربایجان غربی

به گفته مهندس فریبرز پاشاپور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی طی جلسه ای با حضور مدیریت زراعت استان ، سرپرست بانک کشاورزی در استان و مدیران سازمانهای جهاد کشاورزی شهرستانهای استان و همچنین با حضور اتحادیه های تعاونی شهرستانها و کارگزاران نهاده های کشاورزی آذربایجان غربی آقای مجتبی احمدی کارگزار بخش خصوصی در شهرستان خوی بعنوان نماینده کارگزاران انتخاب گردید . در این جلسه از آقای محمد قاسمی کارگزار شهرستان میاندوآب تجلیل بعمل آمد .

نمونه 3

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید