جلسه پیگیری مسائل حقوقی در استاتن همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

جلسه ای با حضور آقای مهندس رنجبرضرابی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و آقای زارعی مدیر حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع پیگیری مسائل حقوقی شرکت در محل مدیریت شرکت برگزار شد.

در این جلسه رأی های صادره توسط ماده 100 و ماده 77 شهرداری همدان مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت های دادگستری، بازرسی و استانداری به منظور حل مسائل پیش آمده با شهرداری با کمک مدیریت حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید شد.

در ادامه به پیگیری حقوقی معدوم سازی کودهای ناسالم که از سنوات گذشته در انبار همدان موجود می باشد اشاره شد که می بایست از طریق مراکز ذیصلاح معدوم سازی از قبیل اداره کل محیط زیست پیگیری شود.

این جلسه در تاریخ نهم آبان ماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید