تامین و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه در شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تدارک، تامین و توزیع کودهای فسفاته و پتاسه در شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: با عنایت به تـامین کودهای شـیمیایی فسفاته و پتاسه مورد نیـاز کشـاورزان بر اسـاس سـهمیه سـال 1399 میزان 20 تن کودهای فسفاته و پتاسه در مورخ 99/08/17 از انبارهای سازمانی البرز به مقصد کارگزاری های شهرستان نظرآباد برای توزیع بین کشاورزان و بهره برداران حمل و ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید