گزارش مصور جلسات ،کمیته های فنی بذر و کود استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

دو جلسه مزبور با حضور اعضای کمیته های فنی استان (جانشین معاون محترم تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان- مدیر زراعت و کارشناسان زراعت استان- نماینده مدیر باغبانی استان – نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی استان- معاون سازمان تعاون روستایی استان- نماینده حراست سازمان و مدیر و مسئول بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان) در دفتر کار معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی تشکیل شد.

ابتدا موضوعات مربوط به انواع کود شیمیایی (شامل: میزان تامین و تدارک – میزان جذب سهمیه ها توسط کارگزاران و وضعیت حمل و توزیع- مقایسه میزان توزیع و حمل سال جاری با سال 96 – میزان نیاز فعلی استان – مشکلات مربوط به حمل و نقل – وضعیت صدور مجوز عاملیت برای متقاضیان قبلی و جدید – بازرسی و نظارت بر توزیع بوسیله حواله مدیریتهای جهاد شهرستانها - پیگیری عدم فروش خارج از سیستم توزیع رسمی و راههای کنترل و مقابله با آن و دیگر موارد) مطرح شد و در تایم دوم موضوعات مربوط به بذر گندم و جو ( شامل میزان گندم بوجاری شده – وضعیت توزیع و جذب سهمیه کارگزاران - پیگیری و نظارت بر توزیع تمام بذور گندم و جو بخش دولتی و خصوصی توسط تمامی اعضای کمیته فنی بذر و مدیران شهرستانها، مطرح و تبادل نظر گردید و نهایتا پس از قرائت مصوبات جلسه ، جلسات مزبور در ساعت 11 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

تاریخ جلسات نهم آبان ماه

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید