جلسه تشکیل کمیته پایش و هماهنگی اکیپ‌های نظارتی توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی،

در این جلسه آقای مهندس قربانی مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ضمن تشریح وضعیت تامین و توزیع کودهای شیمیایی که با ارز دولتی تهیه و در اختیار کشاورزان منطقه قرار داده می شود خواستار اجرای دقیق دستورالعمل رصد و پایش کودهای شیمیایی از سوی اکیپ های تعیین شده شد.

سپس آقای مهندس حمیدی آذر، معاون فنی و تولیدینسبت به تشریح دستورالعمل ارسالی از دفتر مرکزی اقدام نموده و پس از اظهار نظر حاضرین موارد ذیل مورد تصمیم‌گیری نهایی قرار گرفت.

 آقای وحید حمیدی آذر به عنوان مدیر پروژه انتخاب گردیدند.

 کارگزاریهای استان در شهرستانها به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم گردید:

 

ردیف

نام اکیپ

نام گروه

شهرستان های تحت پوشش

۱

آقایان شعاری و فرخ زاده

۲

ماکو، نقده، سلماس، میاندوآب، سردشت

۲

آقایان رسولی و فنایی

۴

پلدشت، شوط، اشنویه، بوکان

۳

آقایان ایریلو و پورمند

۱

چالدران، ارومیه، پیرانشهر، شاهیندژ

۴

خانم نشانی و آقای جوانمرد

3

چایپاره، خوی، مهاباد، تکاب

 پشتیبانی انفورماتیک برای گروه 3 و 4 آقای نقیلی و برای گروه ۱ و ۲ آقای سهرابی

اکیپهای تعیین شده نسبت به بازدید میدانی از کارگزاران اقدام و فرمهای ارسال تکمیل شده توسط کارگزاران مورد بررسی و بازدید میدانی صورت پذیرد.

تاریخ جلسه 97/08/07 در محل  دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید