آموزش باغداران مازندران با مدرسان ایتالیایی

کارگاه آموزشی تغذیه درختان مرکبات با تدریس مدرس ویژه از کشور ایتالیا و عضو آکادمی ((GPPW)) در استان مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دوره آموزشی که در اتاق جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد، مدرس کارگاه آموزشی مهم ترین موضوعات مرتبط با تغذیه درختان میوه به خصوص درختان مرکبات را مطرح و سپس با نظرسنجی از حاضرین در کارگاه آموزشی موارد مهم و موردنیاز در بحث تغذیه مرکبات را برای حاضرین تشریح کرده و به سوالات آنها پاسخ دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید