معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی:

بسته تولید محصولات تراریخته با صفات انتخابی و زمان بندي اولویت ها تدوین شد

در همايش مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته، زند تحقيقات جريان ساز را عاملي براي آگاهي اجتماعي از فناوري هاي جديد كشاورزي دانست.

 

به گزارش ایانا، نشست تخصصي ستاد توسعه زيست فناوري با عنوان «مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته در خدمت محيط زيست، امنيت غذايي و سلامت»با حضور زند معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، نيراعظم خوش خلق سيما رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، عيسي كلانتري مشاور معاون اول رئيس جمهور و رئيس خانه كشاورز و جمع كثيري از محققان و دانشجويان در پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري برگزار شد.

ابتدا مصطفي قانعي، دبيرستاد توسعه زيست فناوري و رئيس انستيتو ايران به تشريح كارگروه تخصصي كشاورزي پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي معدودي به موضوع محصولات تراريخته مي پردازد، لذا كارگروه تخصصي سعي خود را بر حمايت از اين موضوعات اختصاص داده است. همچنين با حمايت از تاسيس شركت هاي دانش بنيان امر تجاري سازي را دنبال مي كنيم.

پس از آن نيراعظم خوش خلق سيما، رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران با اشاره به فوائد زيست محيطي محصولات تراريخته، لزوم حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست را تشريح كرد و عنوان داشت با توجه به اسناد بالادستي و در چارچوب قانون ايمني زيستي و سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي، خواهيم توانست محصول پنبه Bt و برنج تراريخته را به زير كشت برده و به تدريج جايگزين ساير محصولات ديگر نماييم.

وي استفاده از فناوري تراريخته را در حفظ طبيعت و جلوگيري از چالش هاي پيشرو بسيار موثر دانست و افزود: محصول تراريخته دوستدار طبيعت بوده از فرسايش خاك و آلودگي هوا جلوگيري مي كند و گياهاني را توليد مي نمايد كه سازگاري كاملي با محيط زیست دارند.

در ادامه اسكندر زند، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي موضوع سخنراني خود را به «توليد ملي محصولات تراريخته مقاوم به آفات، متحمل به علف كش ها و متحمل به خشكي در انطباق با اقتصاد دانش بنيان» اختصاص داد و اظهار داشت: متخصصان آينده‌پژوه در حوزه پژوهش به اركاني چون تغييرات مفهومي در كشاورزي، تكنولوژي جريان ساز و تكنولوژي كارآمد ساز توجه دارند. در كشاورزي شاهد تغييرات مفهومي هستيم كه مفهوم «توليد غذا» به «كشاورزي بوم‌سازگار» تبديل شده است؛ بدين ترتيب كشاورزي زيرمجموعه محيط زيست قرار مي گيرد. كشاورزي سازگار با محيط زيست واژه اي است كه در متن سياست ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج جهاد كشاورزي با اشاره به كشاورزي غذا- دارو عنوان داشت: در گذشته كشاورزي سازگار با محيط مورد توجه و تا اندازه اي به تنظيم غذا با خاصيت داروئي توجه مي شد، مثلا طبيعت گرم با سرد ممزوج مي گرديد كه اين امر امروز پررنگ تر شده و در بخش كشاورزي با تغييرات مفهومي زيادي مواجه هستيم.

وي با تشريح مسيرهاي جريان ساز اظهار داشت: محققان و دانشگاهيان در عرصه جهاني بايستي مسيرهاي جريان ساز را دنبال و بومي كنند، زيرا اين تحقيقات مي تواند آينده علمي كشور را هدايت كند. استفاده از گياهان تراريخته، تكنولوژي جريان سازي است كه مي تواند به كمك ما در تحقيقات آيد.

وی با بیان این که به همين خاطر اخیرا در وزارت جهاد كشاورزي كميته زيست فناوري متشكل از گروه محققان و با مسئوليت دكتر باقري تشكيل يافت و سياست هاي زيست فناوري را منطبق با تغييرات مفهومي تبيين نمود، اعلام کرد:  در این کارگروه، مشخص شد در موضوع محصولات تراريخته چه گياهان با چه صفاتي انتخاب و حتي زمان بندي و اولويت ها كاملا معين شده است. اين بسته كه بايد پاسخگو به دو اصل حفظ محيط زيست و سلامت انسان باشد، آماده ارائه است و خوشحال هستيم از اينكه در معرض نقد قرار گيرد./

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید