بازدید مسئول امور کود از انبار کارگزاری شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

در این بازدید مسئول امور کود استان از انبار کارگزاری شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان، به منظور بررسی میزان فروش، ثبت در سامانه هوشمند و کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا از سوی کارگزاران مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید