جلسه کمیته فنی بازرگانی بذر

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال،
جلسه یی با اعضای کمیته فنی بازرگانی بذر با حضور آقای رستم لو معاون بذر در دفتر مدیریت استان مرکزی تشکیل شد.
در این جلسه ضمن تاکید بر تلاش اعضا بر فروش کل بذور تولیدی، مقرر شد جهت سهولت خرید کشاورزان، همزمان با فروش بذر، کود مورد نیاز هم به کشاورزان تحویل داده شود.
همچنین ایشان در جلسه یی که با معاون بهبود گیاهی و مدیر زراعت استان به همراه اعضای کمیته فنی بازرگانی استان در سازمان جهاد کشاورزی اراک تشکیل شد شرکت کردند و قرار هماهنگی های لازم جهت بازاریابی و فروش بذور با سازمان گذاشته شد.
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید