برگزاری کلاس آشنایی با آفت خطرناک مگس مدیترانه یی درمنطقه شهداد استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
کلاس آشنایی باآفت خطرناک مگس مدیترانه یی برای اعضاء باشگاه کشاورزان منطقه شهداد شهرستان کرمان درمحل مسجدجامع سیرچ برگزار شد.
آقای مهندس مسعود پوررحیمی معاون فنی وتولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان دراین دوره حضور داشتند، تعداد ۳٨۰ نفر ازکشاورزان منطقه شهداد عضو باشگاه کشاورزان هستند.
کلاس در تاریخ 6 آبان ماه برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید