جلسه تامین کود در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تشکیل جلسه ای با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

در این جلسه مقرر شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس سهمیه هر منطقه کود مورد نظر آنها را در اسرع وقت تامین تا از طریق کارگزاران به دست کشاورزان برسدو کارگزاران در تحویل کود به کشاورزان توجه کافی را داشته باشند،و جهاد کشاورزی شهرستان ها به نیاز مناطق حساسیت کافی را داشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید