تامین کود سولفان تولیدی شرکت صدر شیمی استان قزوین

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 1000 تن کود نیترات آمونیم مخلوط با سولفات، از محل قرارداد شرکت شهدای صدر شیمی در قالب 5 پارت به استان قزوین خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید