گزارش هفتگی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان،

         ایام هفته          مورخ               شرح گزارش کار
        شنبه      1397/7/28

برنامه ریزی حمل کود شیمیایی از محل ذخیره استان برای شهرستان ها - بازدید از انبارهای شرکت در سراب چنگایی

       یکشنبه      1397/7/29 شرکت در جلسه مدیریت زراعت سازمان در خصوص تامین کود شیمیایی شهرستان ها و تقسیم کود ذخیره استان
       دوشنبه      1397/7/30 شرکت در جلسه ستاد زراعت سازمان جهاد کشاورزی
      سه شنبه        1397/8/1 برگزاری جلسه با همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر
     چهارشنبه         1397/8/2 بازدید و برگزاری جلسه با مدیریت شهرستان الشتر جهت حمل کود برای کارگزاران شهرستان
     پنجشنبه        1397/8/3 شرکت در جلسه ستاد تنظیم بازار سازمان با حضور رییس سازمان
       جمعه        1397/8/4 شرکت در نماز جمعه
   

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید