آغاز برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به نقل از خسرو عمرانی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برداشت گوجه فرنگی خارج از فصل در این استان در روزهای اخیر از مزارع بخش ارم دشتستان آغاز شده است. آقای رضائی افزود: مزرعه های گوجه فرنگی به صورت پیش کار و خارج از فصل کشت و محصول برداشت شده به صورت تازه خوری در استان بوشهر و استان های همجوار مورد استفاده قرار می گیرد. وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال ۵۸۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل از سطح ۱۱ هزار و ۲۰۰ هکتار مزارع این استان برداشت شود. زمان کشت و برداشت گوجه فرنگی در دیگر مناطق کشور در فصل های بهار و تابستان است این در حالی است که در استان بوشهر در اواسط تابستان کشت و در پائیز برداشت می شود و به همین دلیل به آن گوجه فرنگی خارج از فصل گفته می شود. آقای رضائی با اضافه کردن این مطلب افزود: از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۵ هزارو ۷۷ تن انواع کود شیمیایی توسط کارگزاران بین کشاورزان سطح استان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید