دستورالعمل و شیوه نامه رصد و پایش کودهای شیمیایی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی،

تشکیل جلسه ای در رابطه با اجرای دستورالعمل و شیوه نامه رصد و پایش کودهای شیمیایی با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی استان، مدیریت حراست، مدیریت توسعه بازرگانی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مسئولین واحدهای ذیربط در محل دفتر مدیریت استان برگزار شد. در این جلسه راهکارهای لازم درزمینه پایش کودهای یارانه ای ارائه  و تاکید شد که تدابیری اتخاذ تا کود به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و در نهایت اکیپ بازدید تشکیل و مقرر شد اکیپ همتراز در شهرستانها تشکیل و عملیات بازدید انجام گیرد.

جلسه در تاریخ 97/08/02 برگزارشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید