موضوع: گزارش مصور جلسه هماهنگی تعیین کارگروه استانی پایش و نظارت بر توزیع انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در راستای اجرایی نمودن دستور العمل مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درزمینه نحوه نظارت و رصد و پایش استانی کودهای شیمیایی  توزیعی با ارز رسمی کالاهای اساسی که توسط مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی و رئیس کارگروه مربوطه در ستاد مرکزی شرکت ارسال و ابلاغ شده است، جلسه یی در دفتر مدیریت استان هرمزگان تشکیل شد و ضمن قرائت دستور العمل مربوطه و بررسی وضعیت توزیع انواع کودهای شیمیایی و بحث و تبادل نظر پیرامون آن، مدیر استان اعضای کار گروه مزبور را تعیین و وظایف هر نفر را مشخص و مقرر شد ابلاغ اعضا صادر شده تا تحت نظارت و هدایت مدیر پروژه استانی و هماهنگی و تعامل با سازمان  جهاد کشاورزی و ارگان های نظارتی و اجرایی ذی ربط در سطح استان، وظایف محوله را انجام دهند.

جلسه در تاریخ 97/08/02 برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید