بازدید مدیر تعاون روستایی استان گلستان از سایت کیسه گیری کود فله در انبار گنبد

 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق جناب آقای مهندس گلدی زاده  مدیرتعاون روستایی استان  گلستان از سایت کیسه گیری کود های فله در انبار گنبد بازدید نمودند و ی همچنین خواستار همکاری همه جانبه با این شرکت شده است تا از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود  تعاونی های  تولید و روستایی در سطح استان( تراکتور با  دکل و قپان دیجیتال و...) جهت افزایش  حجم کیسه گیری کود های فله در انبار های شرکت استفاده گردد تا تدارکات حداکثری کود در حداقل زمان ممکن صورت گیرد – سرپرست شرکت خدمات حمایتی نتایج بازدید را اثر بخش عنوان کرد وتصریح کرد :که در حال حاضر روزانه بیش از 400 تن کود فله  در سه سایت انبار سازمانی گرگان، فاضل آباد و  گنبد کیسه گیری می  شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید