راه اندازی پلیس نهاده در شهرستان گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان گرگان با حضور فرماندار شهرستان، حسن پور جانشین رئیس سازمان و مدیر تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان، ملاعلی مدیر، میرزایی مسئول بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان و مسئول بازرسی تمامی ادارات مربوطه در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد.دستور کار جلسه با عنوان تخصیص نهاده برای مرغداران، تشکیل پلیس نهاده، ارائه گزارش تحلیلی انجام گرفت و گزارشی از تشکیل و عملکرد پلیس نهاده شهرستان گرگان ارائه شد و مقرر شد که پلیس نهاده با کمک استاندار با توجه به باز خورد خوب این کارگروه در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان در استانداری حمایت شود..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید