تصویر لوح سپاس و قدر دانی ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از آقای مهندس صفایی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

لوح مذکور در زمینه  اهتمام  و تلاش در  برگزاری انتخابات شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی  استان اصفهان اهدا شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید