تحویل کود اوره به شهرستان نهبندان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اعلام کرد: در مهر ماه مقدار 50 تن کود اوره تحویل کارگزاران شهرستان نهبندان شد تا بین کشاورزان متقاضی توزیع شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید