تامین کود سوپر فسفات تریپل شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 10 تن کود سوپر فسفات تریپل به کارگزاران شهرستان خوسف در مهر ماه  خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید