برگزاری هفت آزمون مختلف آموزشی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

در راستای اهداف آموزش کارکنان و بر پایه افزایش قدرت علمی و کسب دانش و مهارت و ایجاد تفکر در نگرش ها، 7 آزمون در سرفصل های مختلف آموزشی بصورت غیر حضوری در استان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید