توزیع انواع کود های کشاورزی در شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع انواع کود های کشاورزی در شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان براسـاس سـهمیه سـال1399 میزان25 تن کود اوره و میزان 10 تن کود سولفات پتاسیم از انبارهای سازمانی شرکت به مقصد کارگزاری پیشرو کشت البرز شهرستان نظرآباد در مورخ 99/08/01 برای توزیع بین بهره برداران حمل و ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید