خاتمه کیسه گیری کودهای شیمیایی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

 کیسه گیری  و پارت چینی و صفافی 5200 تن کودهای شیمیایی اوره و سوپر فسفات ترییل  در انبارهای سازمانی استان اصفهان  به پایان رسید. 

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید