تهیه و تحویل لباس فرم نیروهای حفاظت فیزیکی ( نگهبان )

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 با پیگیری های بعمل آمده لباس فرم نیروهای حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) بر اساس دستورالعمل ارسالی از مدیریت محترم حراست شرکت توسط پیمانکار حفاظت فیزیکی استان تهیه و تحویل کلیه نیروهای مستقر در این مدیریت شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید