عملیات بارگیری کود سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

عملیات بارگیری کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از مبادی در تاریخ 99/8/3 از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان واقع در شهرستان دزفول به منظور حمل و توزیع بین کارگزاران استان انجام گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید