آغاز برداشت هندوانه در شهرستان بندرلنگه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

آغاز کشت هندوانه در سطح 30 هکتار از مزارع روستاهای پدل و گزیر در شهرستان بندرلنگه آغاز شد، و پیش بینی می شود بیش از 1000تن هندوانه از این سطح برداشت گردد.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان بیان نمود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین و توزیع انواع کودهای شیمیایی از طریق شبکه کارگزاران در مناطق کشاورزی ، نقش مهم و بسزایی در تولید این محصول دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید