تخلیه ۷۷ تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در انبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد:

میزان ۷۷ تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در زمان پیک مصرف (کشت پاییزه)، بصورت کیسه از مبدا بندر امام خمینی حمل و در انبار سازمانی بنداروز شهرستان دشتستان تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید